Ämnesprov - Kunskapsmatrisen

På grund av de rådande omständigheterna kommer inga nationella prov genomföras under våren. Det innebär att de nationella proven i ämnena nedan ställts in. Om du som lärare ändå är intresserad av att genomföra ett ämnesprov kan vi på Kunskapsmatrisen erbjuda heltäckande ämnesprov. Ämnesproven på Kunskapsmatrisen kan vara gamla frisläppta nationella prov eller färdiga prov bestående av uppgifter från våra uppgiftsbanker. Du kan även snabbt sätta ihop egna prov med uppgifter från uppgiftsbanken i vårt provskaparverktyg. Vi fyller kontinuerligt på med nytt material i uppgiftsbanken och under fliken “Nationella prov” i provbiblioteket.

Följande ämnen blir påverkade av inställda Nationella prov:

 • Engelska åk 6
 • NO åk 9
 • Engelska åk 9
 • Svenska 1
 • Svenska 3
 • Matematik åk 6
 • SO åk 9
 • Engelska 6 gym
 • Matematik åk 9
 • Matematik 1a,1b,1c
 • Matematik 3b,3c
 • Matematik 2a,2b,2c
 • Matematik 4 gym

Provens utformning

Prov på Kunskapsmatrisen går att dela upp i flera delar där vissa delar eller hela uppgifter kan vara automaträttande. I de digitala proven går det att tillgängliggöra bilagor och hjälpmedel. Anpassningar i form av exempelvis talsyntes, översättningsfunktion och ordbok går att ställa in på klassnivå eller individnivå.  


Digitala verktyg - Matematik

Vid genomförandet av matematikprov går det att tillgängliggöra digitala verktyg såsom miniräknare, geogebra och desmos för eleverna. Som lärare kan du styra på vilka provdelar eleven ska få tillgång till verktygen. Exempelvis kan du välja en automaträttande del utan miniräknare och sedan en redovisningsdel med miniräknare.

När du sparat provet till en klass så kan du i provets digitala provinställningar välja vilka verktyg eleverna ska ha tillgång till, exempelvis miniräknare, Geogebra, scanna handskrivna lösningar mm.

Vid genomförandet kommer eleverna få tillgång till båda provdelarna samtidigt men måste lämna in första delen för att få tillgång till miniräknare, Desmos och Geogebra. Eleverna gör det genom att klicka på Lås fram hit för att fortsätta med miniräknare. Då kommer elevernas första provdel att lämnas in. De digitala verktygen ser eleven till vänster i provvyn.


Hörförståelse - Engelska

När du genomför ett prov i hörförståelse med dina elever så spelar du upp ljudet för samtliga elever. Ljudfilen hittar du under fliken "Genomför prov" inne på det sparade provet. Om provet genomförs på distans går det bra att spela upp ljudet via exempelvis Meet eller Teams.


Bedömning

Vid digitalt genomförande går det att anonymisera elevsvaren.

Om eleven genomför ett helt automaträttande prov och du som lärare inte vill att eleven ska kunna göra en självbedömning av provet direkt efter inlämning väljer du nej som bilden nedan.

När du vill publicera elevernas resultat gör du det under grundinställningar.


Statistik på skol- eller huvudmannanivå

Om många elever genomför samma prov går det att få ut statistik över elevernas resultat, i sammanställningen går det att utläsa totalt antal E-, C- och A-poäng samt antal poäng per uppgift. Statistiken går även att få på skol- eller kommunnivå. För mer information vänligen kontakta: helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se.

Skapa och dela prov
Skapa egna prov med hjälp av vår färdiga uppgiftsbank eller egna uppgifter. Du väljer själv om det ska vara papper- och pennaprov, digitala textprov eller automaträttande prov.
Läs mer
Uppgiftsbank med bedömningsanvisningar
Få tillgång till en ständigt växande uppgifts- och provbank. Alla uppgifter är kvalitetssäkrade av erfarna ämneslärare och har kompletta bedömningsanvisningar.
Läs mer
Genomför prov - digitalt eller med papper
Genomför säkra digitala prov med dina elever, antingen med fritext eller automaträttning. Om ni istället skriver papper- och pennaprov kan du ändå rätta dem i Kunskapsmatrisen.
Läs mer
Kraftfullt bedömningsstöd
Genomför bedömning snabbt och smidigt i verktyget och återkoppla resultaten till eleverna i ämnets förmågor. Du kan även välja att arbeta med självbedömning eller automaträttning.
Läs mer
Låt eleverna träna själva
Läraren kan ge sina elever egna elevinloggningar där de kan ta del av videogenomgångar, webbresurser och övningsuppgifter, vilket är mycket kraftfullt i repetitionsarbetet inför NP.
Läs mer
Kontakta oss

Helene Brunström

- ansvarig för grundskolan

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har nio års erfarenhet från undervisning på högstadiet. Innan Helene började på Kunskapsmatrisen arbetade hon som förstelärare i Sollentuna kommun.

helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se