Kunskapsmatrisen för åk 4-6

Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel som underlättar lärares vardag genom att på ett enkelt och överskådligt sätt tillhandahålla kvalitativa bedömningsuppgifter. Uppgifterna håller hög kvalitet, utgår från LGR 11 Centralt innehåll (inkl 2020 revidering) och alla har kompletta bedömningsanvisningar baserade på de reviderade kunskapskraven, vilket gör att bedömningen av elevernas kunskaper blir tydlig och trovärdig för lärare såväl som för elever. Det finns även färdighetsövningar i enskilda moment såsom grammatik och glosor i språk och multiplikationstabellen i matematik.

I dagsläget finns ett stort antal uppgifter i matematik, svenska och engelska, i NO- och SO-ämnena finns det mer begränsat innehåll.

Här är en kort videogenomgång om Kunskapsmatrisen och här nedan kan du nå mer information om de ämnen som finns redan finns tillgängliga.

Läs mer om respektive ämne:

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Helene Brunström

- ansvarig för grundskolan

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har nio års erfarenhet från undervisning på högstadiet. Innan Helene började på Kunskapsmatrisen arbetade hon som förstelärare i Sollentuna kommun.

helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se