Engelska 4-6

Skapa och dela prov
Skapa egna prov med hjälp av vår färdiga uppgiftsbank eller egna uppgifter. Du väljer själv om det ska vara papper- och pennaprov, digitala textprov eller automaträttande prov.
Läs mer
Uppgiftsbank med bedömningsanvisningar
Få tillgång till en ständigt växande uppgifts- och provbank. Alla uppgifter är kvalitetssäkrade av erfarna ämneslärare och har kompletta bedömningsanvisningar.
Läs mer
Genomför prov - digitalt eller med papper
Genomför säkra digitala prov med dina elever, antingen med fritext eller automaträttning. Om ni istället skriver papper- och pennaprov kan du ändå rätta dem i Kunskapsmatrisen.
Läs mer
Kraftfullt bedömningsstöd
Genomför bedömning snabbt och smidigt i verktyget och återkoppla resultaten till eleverna i ämnets förmågor. Du kan även välja att arbeta med självbedömning eller automaträttning.
Läs mer
Låt eleverna träna själva
Läraren kan ge sina elever egna elevinloggningar där de kan ta del av videogenomgångar, webbresurser och övningsuppgifter, vilket är mycket kraftfullt i repetitionsarbetet inför NP.
Läs mer

I engelska får du ta del av en mängd elevnära och inspirerande uppgifter som alla är tydligt kopplade till de olika aspekterna som finns beskrivna i det centrala innehållet i Lgr 11. Uppgifterna prövar de grundläggande förmågorna läsa, lyssna, tala och skriva. De är indelade i teman som är välbekanta och vardagliga för eleverna. I Uppgiftsbanken hittar du också uppgifter som handlar om kultur, traditioner och andra företeelser som är typiska för de engelskspråkiga länderna. Utöver uppgifter baserade på centralt innehåll och kunskapskrav finns det även färdighetsövningar i enskilda moment, t.ex grammatik och glosor.

Kunskapsmatrisen har en även litteraturbank som hela tiden fylls på som du får tillgång till. Du som använder Kunskapsmatrisen i engelska får även ta del av gamla frisläppta nationella prov (fler än de som finns tillgängliga via Skolverkets hemsida), för förmågorna läsa, tala och skriva. Många av proven i läsförståelse är automaträttade, vilket många elever och lärare tycker är fördelaktigt.

Om du använder ett läromedel är det enkelt att hitta uppgifter som kan användas i kombination med det, eftersom uppgifterna är sorterade efter teman som ofta återfinns i läromedlen. Du kan också välja att söka uppgifter efter bedömningsaspekter (kunskapskrav), eller typ av uppgift, t.ex. skriftlig eller muntlig.

Det går naturligtvis lika bra att arbeta utan läromedel om du föredrar det. Kunskapsmatrisen passar utmärkt för dig som arbetar utan läromedel, just för att egen färdighetsträning och eget bedömningsmaterial ofta tar tid att skapa och bedöma. Här finns färdiga uppgifter och övningar som ofta är självrättande. Eleverna tar del av sina resultat i en tydlig matris.

Prova gratis Kontakta oss

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Helene Brunström

- ansvarig för grundskolan

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har nio års erfarenhet från undervisning på högstadiet. Innan Helene började på Kunskapsmatrisen arbetade hon som förstelärare i Sollentuna kommun.

helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se