Svenska 4-6

Skapa och dela prov
Skapa egna prov med hjälp av vår färdiga uppgiftsbank eller egna uppgifter. Du väljer själv om det ska vara papper- och pennaprov, digitala textprov eller automaträttande prov.
Läs mer
Uppgiftsbank med bedömningsanvisningar
Få tillgång till en ständigt växande uppgifts- och provbank. Alla uppgifter är kvalitetssäkrade av erfarna ämneslärare och har kompletta bedömningsanvisningar.
Läs mer
Genomför prov - digitalt eller med papper
Genomför säkra digitala prov med dina elever, antingen med fritext eller automaträttning. Om ni istället skriver papper- och pennaprov kan du ändå rätta dem i Kunskapsmatrisen.
Läs mer
Kraftfullt bedömningsstöd
Genomför bedömning snabbt och smidigt i verktyget och återkoppla resultaten till eleverna i ämnets förmågor. Du kan även välja att arbeta med självbedömning eller automaträttning.
Läs mer
Låt eleverna träna själva
Läraren kan ge sina elever egna elevinloggningar där de kan ta del av videogenomgångar, webbresurser och övningsuppgifter, vilket är mycket kraftfullt i repetitionsarbetet inför NP.
Läs mer

I svenska för årskurs 4-6 på Kunskapsmatrisen kan du använda och inspireras av en mängd varierande uppgifter, tydligt kopplade till det centrala innehållet; läsa och skriva, tala och samtala, texter av olika slag, språkbruk samt källkritik och informationssökning. Gemensamt för dem är att alla har bedömningsanvisningar som refererar till kunskapskraven. Utöver uppgifter baserade på centralt innehåll och kunskapskrav finns även färdighetsövningar i enskilda moment, t.ex grammatik och ordkunskap. Samtliga uppgifter kan användas i sin nuvarande form eller anpassas så att de passar dig och din elevgrupp.

Som användare av Kunskapsmatrisen i svenska får du också tillgång till vår ständigt växande litteraturbank, där du hittar exempelvis utdrag ur romaner, noveller, dikter, artiklar, krönikor m.m. Dessa är kopplade till uppgifter som finns inlagda, men du kan även använda texterna i Litteraturbanken på det sätt du önskar för att skapa eget innehåll. Det finns även frisläppta gamla nationella prov för åk 6.

Du får också ta del av materialet Läsa mellan raderna, som är ett användbart redskap för att öva lässtrategier. I dagsläget finns ett tjugotal olika texter med tillhörande uppgifter och bedömning inlagda i Kunskapsmatrisen, med fler på gång.

Om du använder ett läromedel är det enkelt att hitta uppgifter som kan användas i kombination med det, eftersom uppgifterna är sorterade efter det centrala innehållet i Lgr 11, den nya revideringen 2020. Du kan också välja att söka uppgifter efter bedömningsaspekter (kunskapskraven), eller typ av uppgift, t.ex. skriftlig eller muntlig.

Det går naturligtvis lika bra att arbeta utan läromedel om du föredrar det. Kunskapsmatrisen passar utmärkt för dig som arbetar utan läromedel, just för att färdighetsträning och bedömningsmaterial ofta tar tid att skapa och bedöma. Här finns färdiga uppgifter och övningar som ofta är automaträttande. Eleverna (och du) tar del av sina resultat i en tydlig matris.

Prova gratis Kontakta oss

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Helene Brunström

- ansvarig för grundskolan

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har nio års erfarenhet från undervisning på högstadiet. Innan Helene började på Kunskapsmatrisen arbetade hon som förstelärare i Sollentuna kommun.

helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se