Matematik 1-3

Skapa och dela prov
Skapa egna prov med hjälp av vår färdiga uppgiftsbank eller egna uppgifter. Du väljer själv om det ska vara papper- och pennaprov, digitala textprov eller automaträttande prov.
Läs mer
Uppgiftsbank med bedömningsanvisningar
Få tillgång till en ständigt växande uppgifts- och provbank. Alla uppgifter är kvalitetssäkrade av erfarna ämneslärare och har kompletta bedömningsanvisningar.
Läs mer
Genomför prov - digitalt eller med papper
Genomför säkra digitala prov med dina elever, antingen med fritext eller automaträttning. Om ni istället skriver papper- och pennaprov kan du ändå rätta dem i Kunskapsmatrisen.
Läs mer
Kraftfullt bedömningsstöd
Genomför bedömning snabbt och smidigt i verktyget och återkoppla resultaten till eleverna i ämnets förmågor. Du kan även välja att arbeta med självbedömning eller automaträttning.
Läs mer
Låt eleverna träna själva
Läraren kan ge sina elever egna elevinloggningar där de kan ta del av videogenomgångar, webbresurser och övningsuppgifter, vilket är mycket kraftfullt i repetitionsarbetet inför NP.
Läs mer

I Kunskapsmatrisen kan du som matematiklärare genomföra det obligatoriska bedömningsstödet för åk 1-3, alla bedömningsstöd ligger inlagda och går att genomföra digitalt där många delar är automaträttande. När rättningen sker i Kunskapsmatrisen får du som lärare en tydlig bild av vad eleverna kan, och inte kan, på individ- och momentnivå. Allt sparas också ner i en förmågematris för varje elev. Inför Nationella proven i åk 3 kan du låta eleverna genomföra gamla Nationella prov - fungerar både digitalt och med papper och penna.

I Kunskapsmatrisen finns det även möjlighet för dig som lärare att sätta ihop andra bedömningsuppgifter för dina elever - du gör det genom att välja bland färdiga uppgifter i vår uppgiftsbank.

Prova gratis Kontakta oss

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Helene Brunström

- ansvarig för grundskolan

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har nio års erfarenhet från undervisning på högstadiet. Innan Helene började på Kunskapsmatrisen arbetade hon som förstelärare i Sollentuna kommun.

helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se