Tyska - gym

Skapa och dela prov
Skapa egna prov med hjälp av vår färdiga uppgiftsbank eller egna uppgifter. Du väljer själv om det ska vara papper- och pennaprov, digitala textprov eller automaträttande prov.
Läs mer
Uppgiftsbank med bedömningsanvisningar
Få tillgång till en ständigt växande uppgifts- och provbank. Alla uppgifter är kvalitetssäkrade av erfarna ämneslärare och har kompletta bedömningsanvisningar.
Läs mer
Genomför prov - digitalt eller med papper
Genomför säkra digitala prov med dina elever, antingen med fritext eller automaträttning. Om ni istället skriver papper- och pennaprov kan du ändå rätta dem i Kunskapsmatrisen.
Läs mer
Kraftfullt bedömningsstöd
Genomför bedömning snabbt och smidigt i verktyget och återkoppla resultaten till eleverna i ämnets förmågor. Du kan även välja att arbeta med självbedömning eller automaträttning.
Läs mer
Låt eleverna träna själva
Läraren kan ge sina elever egna elevinloggningar där de kan ta del av videogenomgångar, webbresurser och övningsuppgifter, vilket är mycket kraftfullt i repetitionsarbetet inför NP.
Läs mer

Moderna språk för gymnasiet är under uppbyggnad i Kunskapsmatrisen, men redan nu kan du skapa eget innehåll. Inom varje rubrik i det centrala innehållet kan användaren skapa uppgifter som prövar de olika förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Här finns även en rubrik som handlar om kultur, traditioner och andra företeelser som är typiska för målspråksländerna.

Det finns möjlighet att enkelt skapa automaträttande uppgifter eller prov, vilket sparar tid för lärare och ger eleverna direkt återkoppling. När rättningen genomförs i Kunskapsmatrisen genereras automatiskt en förmågematris och läraren får information om vilka moment respektive elev har klarat eller inte klarat.

Om du använder ett läromedel är det enkelt att hitta uppgifter som kan användas i kombination med det, eftersom många av uppgifterna är sorterade efter teman som ofta återfinns i läromedlen för språk. Du kan också välja att söka uppgifter efter bedömningsaspekter (kunskapskrav), eller typ av uppgift, t.ex. skriftlig eller muntlig. Kunskapsmatrisen passar utmärkt för dig som arbetar utan läromedel, just för att egen färdighetsträning och eget bedömningsmaterial ofta tar tid att skapa och bedöma.

Prova gratis Kontakta oss

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Erik Corell

- ansvarig för gymnasium

Erik är matematiklärare och civilingenjör. Han har ett antal års erfarenhet från matematikundervisning och är den som har skapat Kunskapsmatrisen. Under ett antal år delade Erik sin tid mellan klassrummet och Kunskapsmatrisen, men nu arbetar han på heltid med att leda utvecklingen och ansvara för gymnasiet på Kunskapsmatrisen.

erik.corell@kunskapsmatrisen.se