Kom igång med Kunskapsmatrisen!


Här går vi igenom det grundläggande inom Kunskapsmatrisen - hur du skapar ett konto, vad Kunskapsmatrisen är och hur du kommer igång att skapa ett prov.


Har du inte gett dina elever egen access till Kunskapsmatrisen? Klicka här.


Använd våra färdiga digitala helkursprov/diagnoser

Vi har tagit fram helt nya digitala helkursprov. Eleverna skriver dem på datorn/surfplattan/telefonen och du automaträttar med ett knapptryck.

Proven är anpassade för att täcka så mycket som möjligt av kursen och är en bra avstämning inför NP. När proven har automaträttats så uppdateras färgerna i elevens kunskapsmatris och ger en överblick över vad som kan vara bra att lägga energi på i det fortsatta repetitionsarbetet inför NP. Med övningsuppgifter, tips på sidor i boken och videogenomgångar kan de sedan på egen hand effektivt fylla kunskapsluckorna.

Du hittar de digitala helkursproven bland övriga digitala prov - i Skapa prov, bredvid Provbiblioteket.Så här funkar digitala prov:
Träna på gamla nationella prov

Frisläppta nationella prov från tidigare år finns nu inlagda i Kunskapsmatrisen.

De nationella proven fungerar som alla andra papper- och pennaprov i Kunskapsmatrisen - om eleverna självbedömer sig (eller läraren rättar) så kommer deras kunskapsmatriser färgläggas efter resultatet och de ser var de behöver träna mer. För varje moment ges eleverna förslag på videogenomgångar, sidor i boken och länk till matteboken.se.

Naturligtvis går det lika bra att skapa och använda ett egen helkursprov i papper- och pennaform - eller att använda ett färdigt prov ur Provbiblioteket.


Dina elever kan träna på missade provuppgifter från kursen

För varje elev har vi samlat de uppgifter som varit på prov under kursen och som eleven inte klarat.

Detta brukar vara mycket uppskattat av eleverna och är ett bra tillfälle att återbesöka de områden man har haft svårt för vid provtillfällen under kursen. Syftet är att eleven ska påminnas om tidigare kunskapsluckor för att säkerställa att hon addresserar dem i repetitionsarbetet.

Uppgifterna som presenteras är inte samtliga uppgifter som eleven missat under kursen, utan vi har gjort ett visst urval. Om eleven har missat många uppgifter på E- och C-nivå så visas t ex inte alla uppgifter på A-nivå som eleven också missat. Målsättningen är att listan på uppgifter ska vara relevant men inte kännas övermäktig.


Kunskapsmatrisen - en översikt
Email: info@kunskapsmatrisen.se     Telefon: 010-330 21 80


Kom igång med Kunskapsmatrisen!


Här går vi igenom det grundläggande inom Kunskapsmatrisen - hur du skapar ett lärarkonto, hur du använder uppgiftsbanken och hur du genomför en uppgift eller ett prov med dina elever.


Så här skapar du ett lärarkonto

Du skapar ett lärarkonto på www.kunskapsmatrisen.se.


När du fyllt i fälten och klickat på Skapa konto så verifierar* vi att du är lärare. Därefter får du ett mail där du kan välja lösenord och logga in.


*) Verifieringen sker oftast av en administratör på skolan. Om en administratör saknas - eller glömmer bort att godkänna - så sker verifieringen av oss på Kunskapsmatrisen. I första hand söker vi då på hemsidan och om vi inte hittar din mailadress där så kontaktar vi rektorn för bekräftelse.
Syftet med verifieringen är att säkerställa att alla användare är lärare och inte t ex en elev som utger sig för att vara lärare.


Kom igång-guide för lärare

I Kunskapsmatrisen kan du skapa och genomföra automaträttande prov. I många ämnen finns dessutom en färdig uppgiftsbank med kompletta bedömningsanvisningar.

(Observera: Om du undervisar i svenska eller matematik/fysik så finns det bättre lämpade kom igång-guider nedanför den här sektionen.)


Videogenomgång: Kom igång med Kunskapsmatrisen - hela flödet

Här går vi igenom hela processen, från att använda uppgiftsbanken för att skapa ett prov, till att genomföra det med dina elever.


Använd uppgiftsbanken och provbiblioteket

Ett bra sätt att börja bekanta sig med Kunskapsmatrisen är att ta del av uppgiftsbanken. Många lärare ser ett omedelbart värde av den, även om de bara använder den för att inspireras eller skriva ut uppgifter att använda utanför verktyget. Du hittar uppgiftsbanken under fliken Prov och uppgifter. Där hittar du även provbiblioteket, som är en samling av färdiga prov för respektive ämne.

Uppgifts- och provbanken är olika utbyggd i olika ämnen. Gemensamt för samtliga ämnen är dock att det byggs på med uppgifter och prov över tid. Så om ditt ämne är tomt på innehåll idag kan det se annorlunda ut om någon månad. Dessutom - även om ditt ämne är tomt på innehåll idag så kan du ha stor nytta av Kunskapsmatrisen eftersom du ändå kan genomföra prov och diagnoser. Här nedan visar vi hur det går till.Använd Kunskapsmatrisen i ämnen som saknar färdig uppgiftsbank

Du kan ha stor nytta av Kunskapsmatrisen även om ditt ämne saknar en färdig uppgiftsbank. Det är till exempel enkelt att skapa egna uppgifter - både automaträttande och fritext - och sätta samman prov och diagnoser som du genomför med dina elever.


Videogenomgång: Använd Kunskapsmatrisen i ämnen utan uppgiftsbank

Här går vi igenom hur du skapar ett automaträttat prov i ett ämne som saknar en färdig uppgiftsbank och genomför det med dina elever.


Kom igång-guide för svensklärare

I Kunskapsmatrisen får du som svensklärare tillgång till en omfattande uppgiftsbank med kompletta bedömningsanvisningar och ett litteraturbibliotek.

Som svensklärare får du i Kunskapsmatrisen tillgång till en kvalitetssäkrad och ständigt växande uppgiftsbank med kompletta bedömningsanvisningar. Här kan du effektivt skapa och genomföra en uppgift med dina elever, oavsett om det handlar om att genomföra en läsförståelseuppgift, skriva ett prov i litteraturhistoria eller att arbeta med en utredande text under en längre tid.

Förutom en stor mängd uppgifter får du också tillgång till en litteraturbank med såväl skönlitterära texter som artiklar, krönikor, tal m.m. som kan användas i ditt arbete med eleverna. Dessutom kan eleverna genomföra uppgifterna i plattformen Exam.net - en säker miljö vid både prov och andra skrivtillfällen. Till varje uppgift finns också förslag på konkreta bedömningsanvisningar.


Videogenomgång: Kom igång med Kunskapsmatrisen i svenska - hela flödet

Här går vi igenom hela processen, från att lägga till en klass och koppla elever till klassen, till att ge eleverna access till kunskapsmatrisen.


Använd uppgiftsbanken

Ett bra sätt att börja bekanta sig med Kunskapsmatrisen är att ta del av uppgiftsbanken. Många lärare ser ett omedelbart värde av den, även om de bara använder den för att inspireras eller skriva ut uppgifter att använda utanför verktyget. Du hittar uppgiftsbanken under fliken Prov och uppgifter:


Videogenomgång: Så här fungerar uppgiftsbanken

Här går vi igenom hur du söker i uppgiftsbanken och skriver ut eller sparar en uppgift.


Kom igång-guide för lärare i matematik eller fysik

Som matematik- eller fysiklärare kan du i Kunskapsmatrisen skapa och genomföra välbalanserade prov och ge dina elever tillgång till GeoGebra och Desmos i en provsäker miljö.

Från början skapades Kunskapsmatrisen av en matematiklärare och det är i just matematik och fysik som verktyget har funnits längst och är mest etablerat. Det innebär också att uppgiftsbanken och funktionaliteten är mest utbyggd för dessa ämnen.

I Kunskapsmatrisen får du som matematik- eller fysiklärare tillgång till en mycket stor uppgiftsbank som du kan använda för att skapa prov och diagnoser - både automaträttande och fritext - som du kan genomföra med dina elever. Du kan välja att tillgängliggöra GeoGebra, Desmos, miniräknare och formelsamling i det provsäkra läget.


Videogenomgång: Kom igång med Kunskapsmatrisen i matematik och fysik - hela flödet

Här går vi igenom hela processen, från att skapa ett prov, till att genomföra det med dina elever.


Skapa prov

Ett bra sätt att börja bekanta sig med Kunskapsmatrisen är att ta del av uppgiftsbanken och skapa prov. Många lärare finner en omedelbar tidsvinst i detta.


Videogenomgång: Så här skapar du ett prov

Här går vi igenom hur du skapar ett matematikprov i Kunskapsmatrisen.Email: info@kunskapsmatrisen.se

Telefon: 010-330 21 80

Om Kunskapsmatrisen

Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel skapat av och för lärare. Det syftar till att effektivisera lärarens vardag och ge bättre skolresultat.


Kunskapsmatrisen är en systerprodukt till Exam.net. Det är samma personer som står bakom båda verktygen och de flesta av oss har lärarbakgrund.


Från början skapades Kunskapsmatrisen för matematik på gymnasienivå, men nu finns verktyget tillgängligt i ett stort antal ämnen och stadier.

Kunskapsmatrisen och Exam.net