Om oss

Erik är systemutvecklare i grunden. Men för några år sedan sadlade han om till sitt drömjobb - matematiklärare. Redan när han fick sin första klass märkte han att det inte fanns något bra stöd att tackla de enorma förkunskapsskillnaderna hos eleverna. Därför började han utveckla Kunskapsmatrisen. Nu arbetar Erik med att leda utvecklingen av verktyget.

Kunskapsmatrisen introducerades för matematik på gymnasienivå under 2015 och har sedan dess breddats till fler ämnen och stadier. Nu är vi ett tiotal ämneslärare som arbetar med att bredda och utveckla Kunskapsmatrisen.

Vi vill skapa det bästa digitala verktyget för lärare i Sverige och med det kraftigt förenkla lärarens vardag och uppnå bättre skolresultat.

Vi som utvecklar Kunskapsmatrisen


Helene Brunström

Chef för Kunskapsmatrisen

Martin Krisell

Chef för Exam.net

Ronny Alex

Teknik och utvecklingschef för Kunskapsmatrisen

Mathias Andersson

Produktdesigner

Christina Torkelsson

Ekonomichef

Josephine Andersson

Administratör

Vilberg Eliasson

Systemutvecklare

Kerem Tubluk

Systemutvecklare

Josefine Österlund

Testledning och teknisk support


Vi har även ett antal anställda som delar sin tid mellan oss och klassrummet.

Niklas Aronsson

Matematik och fysik, gymnasium

Viveca Johansson

Matematik och kemi, gymnasium

Lars Blomgren

Lärare och Systemutvecklare System developer

Karin Carlsson

Svenska och matematik, gymnasium

Håkan Karlsson

Biologi och naturkunskap, gymnasium

Barbro Anthony

Svenska och engelska, grundskola

Anna Holmlin Nilsson

SO-ämnen, grundskola och gymnasium

Monika Linder

SO-ämnen, grundskola och gymnasium

Gabriella Hyllander

Engelska och franska, grundskola och gymnasium

Anna Evenholm

Matematik, grundskolan

Nicola Cardwell

Matematik och engelska, gymnasium

Stina Säfström

Engelska och spanska, grundskola och gymnasium

Catrin Eriksson

Engelska, tyska och idrott, grundskola och gymnasium